Головною метою в плануванні роботи практичного психолога ХСШ № 77 є забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку учнів.

Посадові обов’язки практичного психолога:

Відповідає за:

• проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та надання рекомендацій;

• проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

• індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

• проведення профконсультацій з учнями школи.

Організовує:

• ділові ігри, тренінги з педагогами;

• підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму.

Бере участь:

• у підготовці для проведення виховних годин для учнів;

• у педагогічних радах, нарадах за участю директора;

• у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних психологів;• у роботі бібліотеки;

• у зборах або конференціях працівників школи.

Веде документацію:

• визначену Положенням про практичного психолога. затвердженим Міністерством освіти і науки України;

• присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї.

Погоджує свою діяльність із із диреткором, заступником директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти.

Напрямки роботи:

• Психологічна просвіта

• Організаційно-методична робота

• Психодіагностична робота

• Консультативна діяльність

Кiлькiсть переглядiв: 77