Основні напрями діяльності Хг № 77:

* впровадження здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі;

* поглиблене вивчення іноземних мов;

* впровадження профільного навчання.

Головні завдання ЗАКЛАДУ:

виявлення здібностей дитини та їх розвиток;
• формування та задоволення інтелектуальних інтересів і потреб учня;
• збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я здобувача освіти;
• виховання соціально-адаптованої особистості, здатної приймати рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
• формування та розвиток системи ключових (надпредметних) компетентностей здобувачів освіти.

Головні завдання закладу по збереженню та зміцненню здоров’я дітей:

постійно проводити комплекс навчальних занять з охорони життя та здоров’я учнів;
вивчення чинників, що впливають на здоров’я дітей та молоді;
аналіз ставлення учнів до власного здоров’я;
вивчення рівня обізнаності учнів в тих чи інших питаннях збереження здоров’я;
вивчення зміни працездатності протягом уроку, дня , тижня, навчального року.

Кiлькiсть переглядiв: 0